ll

llajlla (adj.) lyarlya lâche
llajlla (s.) lyarlya fissure
llajlla (s.) lyarlya fente
llajlla (s.) lyarlya cannelure
llajlla (adj.) lyarlya timide
llajllasja (adj.) lyarlyasra fissuré
llajllasja (adj.) lyarlyasra cannelé
llajllay (v.) lyarlyaï travailler
llajta (s.) lyarta ville
llajta (s.) lyarta peuple
llajtachakuy (v.) lyartatchakouï Être nationalisé
llajtachakuy (v.) lyartatchakouï Être naturalisé
llajtachasja (s.) lyartatchasra urbanisation
llajtachasja (s.) lyartatchasra urbain
llajtachay (v.) lyartatchaï urbaniser
llajtakamayoj (s.m.) lyartakamaïor autorité
llajtamasi (s.mf.) lyartamassi concitoyen
llajtamasi (s.mf.) lyartamassi compatriote
llajtaruna (s.) lyaRtaRouna citadin
llajtaruna (s.) lyaRtaRouna citoyen
llajtaruna (s.) lyaRtaRouna villageois
llajtasja (adj) lyartasra urbannisé
llajwapakuy (v.) lyarwapakouï délecter
llajwapakuy (v.) lyarwapakouï se pourlécher
llajway (v.) lyarwaï lécher
llaki (s.mf.) lyaki douleur
llaki. (s.mf.) lyaki. peine
llaki. (s.) lyaki. tristesse
llakipakuy. (v.) lyakipakouï. compatir à
llakipakuy. (v.) lyakipakouï. s'apitoyer sur,
llakiy (v.) lyakyi peiner
llakiy (v.) lyakyi compatir
llaksa (adj.) lyaksa peureux
llaksa (adj.) lyaksa maladroit
llallinakuy (v.) lyalyïnakouï rivaliser
llalliy (v.) lyalyyi favoriser
llalliy (v.) lyalyyi gagner
llalliy (v.) lyalyyi vaincre
llalliy. (v.) lyalyyi. gagner
llama (s.mf.) lyama flamme.
llamkay (v.) lyamkaï travailler
llampu (adj.) lyampou doux
llampu (adj.) lyampou lisse
llampuchay (v.) lyampoutchaï adoucir
llampuchiy (v.) lyampouchyi adoucir
llampuy (v.) lyampouï se ramollir
llampuy (v.) lyampouï adoucir
llantu (s.) lyantou ombre
llantumuy (v.) lyantoumouï ternir
llantumuy (v.) lyantoumouï s'obscurcir
llantuy (v.) lyantouï ombrager
llañu (adj.) lyagnou mince
llañu (adj.) lyagnou friandise
llañuchay. (v.) lyagnoutchaï. mincir
llapa(n) (adj.) lyapa(n) tout
llapa(n) (adj.) lyapa(n) tous
llapaatipaj (s.m.) lyapaatipar tout puissant
llapallanchik. (pron.) lyapalyantchik. tous
llapallanchik (pron.) lyapalyantchik tout le monde
llapanchik. (pron.) lyapantchik. tous
llapanchik. (pron.) lyapantchik. tout le monde
llapchapay. (v.) lyaptchapaï. tripoter
llapchapay. (v.) lyaptchapaï. palper
llapchapay. (v.) lyaptchapaï. mesurer
llapchapay. (v.) lyaptchapaï. évaluer
llapchapay. (v.) lyaptchapaï. calculer
llapchay (v.) lyaptchaï palper
llapi (s.) lyapi cauchemar
llapiy (v.) lyapyi écrasser
llapiy (v.) lyapyi presser
llapiy (v.) lyapyi oprimir
llapsa (adj.) lyapsa faible.
llapsa (adj.) lyapsa mince
llapsay (v.) lyapsaï palper
llasaj (adj.) lyassar grave
llasaj (adj.) lyassar lourd
llatanakuy (v.) lyatanakouï dévêtir
llatanakuy (v.) lyatanakouï deshaniller (se)
llatanay (v.) lyatanaï dévêtir
llautu (s.) lyaoutou gland
llejmay. (v.) lyermaï. dépasser.
llikiy. (v.) lyikyi. déchirer
llikiy. (v.) lyikyi. casser
lliklla (s.) lyiklya couverture
lliklla (s.) lyiklya mantille
lliklla (s.) lyiklya manière
llillisja (adj) lyilyisra escaut
llilliy (v.) lyilyyi échauder
llilliy (v.) lyilyyi avoir des brûlures
llimpa (adv.) lyimpa Remplissage
llimpa (adv.) lyimpa plein
llimpay (v.) lyimpaï Remplir
llimpi (s.) lyimpi couleur
llipi (s.) lyipi brillance
llipi. (s.) lyipi. lusttre
llipi. (s.) lyipi. brillant
llipipiy (v.) lyipipyi briller
lliplliy. (v.) lyiplyyi. étinceler
lliplliy. (v.) lyiplyyi. faire des éclairs
llipyay (v.) lyipyaï enflammer
lliu (adj.) lyiou totalement
lliu (adj.) lyiou tout
lliuchanchik (pron.) lyioutchantchik tous
lliuchanchik (pron.) lyioutchantchik tout le monde
lliulliu (s.mf) lyioulyiou éclair
llojaikachay (v.) lyoraïkatchaï faire des acrobaties
llojay (v.) lyoraï monter
llojay (v.) lyoraï escalader
llojay (v.) lyoraï grimper à échelle
llojay (v.) lyoraï marcher à 4 pattes
llojay (v.) lyoraï monter
llojay (v.) lyoraï grimper
lloje (adj.) lyore gauche
llojemaki (s.mf.) lyoremaki gauche
llojlla (s.) lyorlya alluvion
llojlla (s.) lyorlya avalanche
llojlla (s.) lyorlya Ravin
llojsichiy (v.) lyorsitchyi expulser
llojsichiy (v.) lyorsitchyi faire sortir
llojsiy (v.) lyorsyi sortir
lluchka (adj) lyouchka poli
lluchka (adj) lyouchka glissant
lluchkailluchkai (adj) lyouchkaïlyouchkaï pulidísme
lluchkay (v.) lyouchkaï glisser
llujay, (v.) lyouraï monter
llujay, (v.) lyouraï escalader
llujuy. (v.) lyourouï porter
llulla (s.adj.) lyoulya FAUX
llulla (s.adj.) lyoulya menteur
llullakuj (adj) lyoulyakour menteur
llullakuy (v.) lyoulyakouï tromper
llullakuy (v.) lyoulyakouï mentir
llullay (v.) lyoulyaï fausser
llullay (v.) lyoulyaï mentir
llullu (adj.) lyoulyou doux
llullu (adj.) lyoulyou immature
llullu (adj.) lyoulyou tendre
llullukilla (s.f) lyoulyoukilya lune neuve
llumchuy (s,f.) lyoumtchouï belle fille
llumpai (adv.) lyoumpaï trop
llumpai (adv.) lyoumpaï beaucoup.
llumpai (adv.) lyoumpaï très.
llumpaj (adj.) lyoumpar propre
llumpaj (adj.) lyoumpar pur
llusiy (v.) lyousyi barbouiller
llusiy (v.) lyousyi graisser
lluspiy (v.) lyouspyi lécher
llustiy (v.) lyoustyi dépouiller
llustiy (v.) lyoustyi dépecer
llutay (v.) lyoutaï barbouiller
llutay (v.) lyoutaï enduire
llutay (v.) lyoutaï crotter
llutay (v.) lyoutaï plâtrer
llutiy (v.) lyoutyi maquiller
llutiy (v.) lyoutyi enduir
llutiy (v.) lyoutyi peindre