J

jambe (s.) chaki. tchaki.
jambe. (s.) chanka tchanka
jardin (s.mf.) inkil ynkil
jardin (s.) paukar paoukaR
jarre (s.) aysaco aïsaco
jarre (s.) majma marma
jarre grande (s.) majma marma
jarre grande (s.) urpu ouRpou
jaune (adj.) jello(u) relyo(ou)
jaunir (v.) jilluyay rilyouïaï
je (pron.mf.) ñoja gnora
jenou (s.mf) jonjur ronrouR
j'épaissis (s.) lawa lawa
jet (s.) pakcha paktcha
jeter (v.), chojay tchoraï
jeter (v) kuchpakuykuy kouchpakouïkouï
jeter (v.) tajtay tartaï
jeter (se) (v.) siriy siRyi
jeter les fondements de (v) tiksiy tiksyi
jeune homme (s.m.) majta marta
jeune (adj.) malta malta
jeune homme (s.m.) waina waïna
jeune femme (s.f.) pasña pasgna
jeune femme (s.f.) sipas sipas
jeune (s.mf.) wamra wamRa
jeûne. (adj.) sasi sassi
jeûner (v.) sasiy(_kuy) sasyi(_kouï)
joie (s.) jochu rotchou
joie (s.) kusi kousi
joie. (s.) Raimi Raïmi
joindre (v) kuskachay kouskatchaï
jouer (v.) sinkuy. sinkouï.
jouer. (v.) pukllay pouklyaï
joueur (s.) pukllaisiki pouklyaïsiki
jouir (v.) jochuy rotchouï
jour. (s.) punchau pountchaou
journalier (adv) sapapunchau sapapountchaou
juin (s.mf) chiripacha tchiRipatcha
jusqu' (suf.) kama. kama.
jusqu' à bien tôt (suf.) askama. askama.
jusqu' ici (adv.) kaikama kaïkama
jusqu'au là bas (adv.) wakama wakama