- K -

K letra consonante del alfabeto acomodado al runasimi reemplazando ampliamente y mejorando la estructura gramatical de la c.
kacha (s.f.m.) mensajero
kachai! (imp.) manda!
kachaj (s.) mandador(que envía algo)
kachaj (s. adj.) remitente
kachakuy (v.) encargar
kachakuy (v.) enviar
kachakuy (v.) expedir
kachapakuy (v.) encomendar
kachapurij(adj.)alcahuete
kacharichiy (v.) hacer soltar
kacharichiy (v.) hacer liberar
kacharisja (v.) liberado
kacharisja (adj.) suelto
kacharisja (adj.) aflojado
kachariy (v.) aflojar
kachariy (v.) ceder
kachariy (v.) liberar
kachariy (v.) soltar
kachaspari (adv.) despedida
kachaspariy (v.) despedir
kachay (v.) enviar
kachay (v.) mandar (enviar)
kachay (v.) ordenar
kachay (v.) remitir
kachaikuy (v.) caer (dejar)
kachaikuy (v.) dejar
kachaikuy (v.) desatar
kachaikuy (v.) liberar
kachaikuy (v.) soltar
kachaipari (adv.) despedida
kachaipariy (v.) despedir
kachi (s.) sal
kachichay (v.) salar
kachikachi (s.) cigarra
kachikachi (s.) libélula
kachichkay(v.) entretener
kachichkay(v.) distraer
kachichurana(s.) salero
kachij(s.adj.)autor
kachij(s.adj.) creador
kachipa (s.) queso fresco
kachipa (s.) queso
kachisapa (adj.) salado
kachisja (adj.) salado
kachiy(v.) inventor
kachiy(v.) crear
kachkaruna (adj.) instruido
kachkaruna (adj.) erudito
kachkay (v.) comer mordisqueando
kachkay (v.) raspar
kachkay (v.) roer
kachkina (s.) cincel
kachkiy (v.) abollar
kachkiy (v.) cincelar
kachkiy (v.) desportillar
kachkiy (v.) mellar
kachkiy (v.) picar piedra
kachkiy (v.) rasguñar
kachun (imp.) séa
kachunku (imp.) sean
kachuy (v.) masticar
kachuy (v.) morder
kai (pron.adj.m.f.) éste
kai (pron.adj.mf.) esto
kai (imp.) sé
kaikama (adv.) hasta aquí
kaiman (adv.) hacia aqui
kainata (adv.) así
kainata (adv.) de este modo
kainejta (adv.) por aquí
kainejman (adv.) hacia aquí
kaiñejman (adv.) hacia aquí
kainin (s.) esencia
kainin (s. adv.) el ser
kainin (s. adv.) la virtud
kainin (s. adv.) su existencia
kaininta (adv.) por aquí
kaipi (adv.) aquí
kajchalla (adj.) igualitos
kajlla (adj.) igual
kajlla (adj.) parecido
kajlla (adj.) semejante
kajlla (adj.) sinónimo
kajllan (adv.) su semejante
kajllay (v.) asmejarse
kajllay (v.) parecerse
kajnin (adj.) par
kajnin (s. adv.) su ser
kaka (s.) tio(de varón)
kakay (v.) pagar tributo
kakay (v.) tributar
kakiay (v.) eructar
kakichu (s.mf) mandíbula
kakichu (s.mf) maxilar
kakichu (s.m.f) mentón
kakichu (s.mf) quijada
kaklla (s.) ranura
kakllay (v.) acuñar
kakllay (v.) desgajar
kakllay (v.) tronchar
kakllu (s.) ranura
kakñakuy (v.) atascarse
kakñay (v.) obstruir
kakñay (v.) poner una cuña
kakun (v.) es(él, ella)
kalla(s.) rueca redonda
kallampa (s.) hongo grande
kallana (s.) cerámica
kallana (s.) marmita
kallana (s.) sartén
kallana (s.) tiesto
kallana (s.) tostador
kallanjarumi(s.) piedra grande labrada
kallay (v.) tostar
kallchaipacha(s.) tiempo de cosecha
kallchay (v.) comerciar
kallchay (v.) ganar(cosechar dinero)
kallchay (v.) negociar
kallkay (v.) irritar
kallkij (s.) picapedrero
kallkikamayoj (s.) empedrador
kallkiy (v.) empedrar
kallkiy (v.) picar piedra
kallma (s.) derivado
kallma (s.) rama
kallma (s.) ramificación
kallmay (v.) derivar
kallmay (v.) ramificar
kallpa (s.) fuerza
kallpa (s.) vigor
kallpay (v.) apresurarse
kallpay (v.) apurarse
kallpay (v.) correr
kallpay (v.) trotar
kallpayuj (s.adj.) poderoso(con fuerza)
kallpayuj (s.adj.) fuerzudo
kama (suf.) hasta
kamachikui (s.) encargo
kamachikui (s.) encomienda
kamachikui (s.) mandato
kamachikui (s.) orden(ordenar)
kamachikuj (s.) jefe
kamachikuj (s.) autoridad
kamachikuj (s.) mandador (el que da ordenes)
kamachikuy (v.) encargar
kamachikuy (v.) comisionar
kamachikuy (v.) delegar
kamachikuy (v.) ordenar(mando)
kamachinakuy (v.) debater
kamachinakuy (v.) consultarse
kamachinakuy (v.) concertarse
kamachiy (v.) interpolar
kamachiy (v.) moldear
kamachiy (v.) mandar(dar ordenes)
kamachiy (v.) ordenar(mando)
kamai (s.m) molde
kamai (s.m) moldadura
kamai (s.adj.) oficio
kamaikuy (v.)alcanzar algo
kamaj (s.m) a la medida
kamaj (s.m) creador (en religión)
kamaj (s.m) poderoso
kamajnin (s.m) a su medida
kaman(suf.)capaz de
kaman(suf.)su medida
kaman(suf.) la talla de
kaman(adj.)correcto
kamanchaka (s.mf) neblina
kamani (adj.) digno
kamanñam (adv.) ya es tiempo de
kamanñam (adv.) es el momento
kamay (v.) alcanzar (dentro de algo)
kamay (v.) caber
kamay (v.) amoldarse
kamay (v.) crear
kamay (v.) ejercer un oficio
kamay (v.) ordenar (mandar)
kamayoj (s.adj.) autoridad
kamayoj (s.adj.) con oficio de
kamayoj (s.adj.) responsable de
kamcha (s.) maíz tostado
kamchay (v.) torrificar
kamchay (v.) tostar(granos)
kaminakuy (v.) insultarse
kaminakuy (v.) recriminarse
kamipayay (v.) injuriar
kamiy (v.) agraviar
kamiy (v.) insultar
kamiy (v.) pujar
kan (v.) es(él, ella)
kanan (adv.) ahora
kanan (adv.) hoy
kanan (adj.) normal
kanan (adv.) presente
kancha(s.) empeine del pie
kancha (s.) cerca
kancha (s.) cercado
kancha (s.) muralla
kanchachiy (v.) alumbrar
kanchachiy (v.) iluminar
kanchai (s.f.) luz
kanchariy (v.) iluminar
kanchay (v.) alumbrar
kanchay (v.) iluminar
kaniy (v.) morder
kaniy (v.) recriminar
kaniy (v.) llamar la atención
kaniyay (v.)aborrecer
kaniyay (v.) odiar
kaniyay (v.) tener rencor
kanka (s.) asado
kankay (v.) asar
kankay (v.) tostar(carne)
kañasja (s.) quemado
kañay (v.) incendiar
kapka (adj.) crudo
kapka (adj.) duro
kapka (adj.) inmaduro(algo)
kapñuy (v.) abollar
kaptana (s.) tijera
kaptay (v.) cortar
kaptay (v.) seccionar
kapuli (s.) capulí
kapuli (s.) cereza andina
kapuli (s.) cereza
kapuli (s.) guinda
kapuy (v.) poseer
kapuy (v.) tener
karja (v.) ha sido, fue
karka (s.) boñiga
karka (s.) bosta
karai (s.) talla
karai (s.) tamaño
karka (adj.) mugriento
karka (s.) suciedad
karpa(s.) tienda de campaña
karpa(s.) carpa
karu (adv.) distante
karu (adv.) remoto
karu (adv.) lejano
karu (adv.) lejos
karukai (adv.) lejanía
karunchay (v.) alejar
karunchay (v.) distanciar
karuruna (s adj.) extranjero (persona)
kasarakuy (v.) casarse
kasarakuy (v.) desposarse
kaska (adj.) elegante
kaskaruna (adj.) elegante
kaskaruna (adj.) perspicaz
kaski(adj.)jactancioso
kaski(adj.) coqueto(a)
kaski(adj.)ostentoso
kaskita (adj.) rígido
kaskitasja (adj.) rígido
kaskitasja (adj.) tieso
kaspi (s.) báculo
kaspi (s.) estaca
kaspi (s.) palo
kaspi (s.) rama
kaspicha(s.) astilla
kaspipay (v.) apalear
kaspiykaspiy (adj.) rígido
kastuy (v.) rumiar
katkatatay (v.) combulsionar
katkatatay (v.) temblar
katkatatay (v.) tiritar
kaukichiy (v.) hambrear
kaukiy (v.) morir de hambre
kaukiy (v.) padecer hambre
kaukiy (v.) sufrir(hambre)
kaupuy (v.) hilar
kausariy (v.) resucitar
kausai (s.) planta(vegetal)
kausai (s.) ser vivo
kausay (v.) habitar
kausay (v.) vivir
kauyai (s.) hipo
kauyay (v.) hipar
kawa (s.) madeja
kawata (s.m.f) turquesa
kawitu (s.) cama
kawitu (s.) catre
kawitu (s.) litera
kawitu (s.) tarima
kay (v.) estar
kay (v.) haber
kay (v.) ser
kay (v.) tener
kaichalla (adv.) muy cerca
kaichallam (adv.) cerquita
kailla (adv.) cerca
kailla (adv) junto(cercanía)
kailla (adv.) muy próximo
kailla (adv) próximo
kaillam (adv.) cerquita
kaipi (adv) acá
kaira (s.) rana
kaitawan (adv.) (esto también)
kena (s.) flauta
kena (s.) quena
kichasja (adv.) abierto
kichakui (adv.) apertura
kichay (v.) abrir
kichay (v.) aperturar
kichka (s.) espina
kichki (s.adj) angosto
kichki (s.adj) apretado
kichki (s.adj.) estrecho
kichki (adj.) estreñido
kichkipakuy (v.) atragantarse
kikin (pron.) sí mismo, la misma persona
kikuy (v.) menstruar
killa (s.) luna
killa (s.) mes
killajunta (s.f) luna llena
killai (s.mf) hierro
killi (s.) guirnalda
killi (s.) sarta de frutas
killimsa (s.) carbón
killimsachakuy (v.) carbonizarse
killimsachakuy (v.) quemarse(carbonizarse)
killimsay (v.) carbonizar
killimsay (v.) preparer carbón
killinchu (s.) ave
killinchu (s.mf.) cernícalo
killiwara (s.mf.) cernícalo
kimchu (s.f) seno
kimchu (s.f) teta
kimsa (adj.) tres
kimsa (adj.) trío
kimsakucho (s.) triángulo
kimsañejen (adj.) tercero
kincha (s.) empalizada
kinra (s.) lado
kinrai (s.) diagonal (geometría)
kinrai (s.) ladera
kinrai (s.) sesgo
kinraichay (v.) ensanchar
kinraikuy (v.) faldear
kipchan (s.) hígado
kiptay (v.) desencajar
kipu (s.) lazo
kipu (s.) nudo
kipuy (v.) anudar
kipuy (v.) atar
kirau (s.) cuna
kiri (s.) herida
kiri (s.) llaga
kirisja(s.) herido
kiriy (v.) herir
kirkinchu (s.) armadillo
kirpa (adj.) estreñido
kirpa (adv.) constipación
kirpa (adv.) tapado
kirpana (s.) barrera
kirpana (s.) tapón
kirpana (s.) compuerta
kirpana (s.) tapadera
kirpay (v.) cubrir(un hoyo)
kirpay (v.) estreñir
kirpay (v.) atiborrar
kirpay (v.) tapar
kiru (s.) diente
kiti (s.) contorno
kiti (s.) lugar
kiti (s.) sitio
kitu (s.mf.) paloma
kitu (s.mf.) tórtola
kolla (s.f) reina
kondewisa, kondiwisa (s.) pontífice
kontewisa, kontiwisa (s.) pontífice
kruschakuy (v.) persignarse(vocablo adaptado en la colonia)
kruschakuy (v.) santiguarse
kuchi (s.mf.) cerdo
kuchi (s.mf.) marrano
kuchiwasi (s.adj.) pocilga
kuchpakuy (v.) caer
kuchpakuy (v.) rodar
kuchpakuykuy (v.) echarse
kuchpakuykuy (v.) recostarse
kuchpay (v.) caer(rodando)
kuchpay (v.) hacer caer
kuchpay (v.) rodar
kuchpay (v.) tumbar
kuchu (s.) ángulo agudo
kuchu (s.) ángulo
kuchu (s.) rincón
kuchu (s.) vértice
kuchuchay (v.) arrinconar
kuchuna (s.) cuchillo
kuchupay (v.) rebanar
kuchus (s.) ángulo escaleno
kuchus (s.) ángulo
kuchus (s.) codo
kuchus (s.) vértice
kuchuunku (s.)camisa adornada y fina
kuchuy (v.) cortar
kuchuy (v.) recortar
kuchuy (v.) serrar(madera)
kuchuy (v.) tajar
kuichi (s.) arco iris
kuika(s.) lombriz
kukuli (s.mf.) paloma
kukupi (s.mf) hígado
kulla (s.) tacto
kullana (s.) sentido del tacto
kullay (v.) cosquillar
kullay (v.) palpar
kullku (s.mf.) tortola
kulli(adj.)morado
kulli aja (s.) chicha de maíz morado
kulli sara(s.) maíz morado
kullu (adj.) duro
kullu (s.) fuerte
kullu (s.) macizo
kullu (s.) madera
kullu (s.) tronco
kulluuya (s.mf.) sinvergüenza
kulluuya (s.mf.) cínico
kulluuya (s.mf.) sinvergüenza
kumay (v.) pujar
kumpay (v.) tumbar
kumu (s.mf.) agachado
kumu (s.mf.) corcovado
kumu (s.mf.) inclinado
kumu (s.mf.) jorobado
kumuy (v.) agacharse
kumuy (v.) inclinarse
kumuy (v.) humillarse
kumuykachaj (adj.) cabizbajo
kumyay(v.)tronar
kuna (suf.) pluralizadorde sustantivos, adjetivos y pronombres
kunan (adv.) ahora
kunan (adv.) hoy
kunan (adv.) presente
kunanmanta (adv.) desde ahora
kunanpunchau (adv.) hoy
kunanpuni (adv) hoy mismo
kunantuta (adv.) esta noche
kunay (v.) aconsejar
kunka (s.mf.) cuello
kunka (s.mf.) garganta
kunka (s.m.f.) nuca
kuntu(s.)perfume
kuntuj(s.adj.)perfume
kuntur (s.) condor
kuntutay (v.)perfumar
kuntuy(v.)perfumar
kunununuy (v.) arrebatarse
kunununuy (v.) deflagrar
kunununuy (v.) tronar
kunuy (v.) tronar
kuraj (adj.) antiguo
kuraj (adj.) excesivo
kuraj (adj.) el más antiguo
kuraj (s. adj.) hermano mayor
kuraj(s.adj.)hijo mayor
kuraj (adj.) mayor
kuraj (s. adj.) mayordomo
kuraj (s.adj.) primogenito
kuraj (s. adj.) superior
kuraka (s.m.) autoridad
kuraka (s.m.) curaca
kuraka (s.m.) jefe
kurku(s.)cuerpo humano
kurku (adj.) agachado
kurku (adj.) encorvado
kurku (adj.) jorobado
kurkuy (v.) agacharse
kurpa (s.) terrón
kuru (s.) gusano
kuru (s.) lombriz (intestinal)
kurumpay (v.) rodar
kurumpay (v.) tropezar
kurur (s.) ovillo
kururay (v.) ovillar
kururuy (v.) ovillar
kuruy (v.) agusanar
kusa (adj.) bien
kusa (adj.) bueno
kusa (adj.) formidable
kusa (s.adj.) regio
kusallaña (adv.) está bien
kusallaña (adv) formidablemente
kusallaña (adv) regiamente
kusay (v.) asar
kusay (v.) soasar
kusi (s.) alegre
kusi (s.) alegría
kusi (adj.) contento
kusi (s.) dicha
kusi (s.) festivo
kusi (s.) gozo
kusi (adj.) jovial
kusi(adj.)ventura
kusichijniikuna (adj.) mis deleites
kusichiy (v.) alegrar
kusichiy (v.) divertir
kusichiy (v.) payasear
kusikusi (s.) araña de agua
kusikuy (v.) alegrarse
kusikuy (v.) divertirse
kusillu (s.) mono
kusinchay(v.) gratificar
kusinaj (adj.) desdichado
kusinaj (adj.) sin alegria
kusisimi (adj.) noticias buenas
kusisja (adv.) contento
kusisja (adv.) de buen humor
kusiwallpa (s.) constelación del colibrí
kuska (adj.) acompañado
kuska (adj.) ambos
kuska (adj.) cercanos
kuska (adj.) junto
kuska (adj.) unido
kuska (adj.) pareja
kuskachasja (adj.) unido
kuskachakuy (v.) juntarse
kuskachay (v.) acompañar
kuskachay (v.) aparear
kuskachay (v.) igualar
kuskachay (v.) juntar
kuskachay (v.) soldar
kuskachiy (v.) parear
kuskaj (adj.) par, el que aparea
kuskan (adj.) ambos
kuskanku (adv.) juntos
kuskuy (v.) esmaltar
kuskuy (v.) matizar de colores
kuskuy (v.) pintar
kusiymanay(v.)estar satisfecho
kusma (s.) camisón
kusma (s.) tunica
kuta (s.) harina
kuta (s.) molido
kutay (v.) machacar
kutay (v.) moler
kutay (v.) pulverizar
kutay (v.) triturar
kuti (s.) vez
kutichiy (v.). devolver
kutichiy (v.) restituir
kutichiy (v.) vomitar
kutii (adv.) regreso
kutii (adv.) retorno
kutii (adv.) vuelta
kutimuy (v.) retornar
kutipakuy (v.) contradecir
kutipakuy (v.) protestar
kutipanakuy(v.) reñir
kutipakuy (v.) replicar
kutipanayai (adv) náusea(vomito)
kutipanayay (v.) náusear(vomito)
kutipay (v.) recultivar
kutipay (v.) repetir
kutipay (v.) responder
kutipayay (v.) insistir
kutipayay (v.) persistir
kutipayay (v.) retornar
kutiriy (v.) regresar
kutiy (v.) regresar
kutiy (v.) volver
kutiy (v.) retornar
kutiy (v.) volver(de nuevo)
kutkuj (s.) roedor
kutkuy (v.) roer
kutu (adj.) amputado
kutu (adj.) corto
kutu (adj.) sin rabo
kutuy (v.) amputar
kutuy (v.) podar
kutuy (v.) podar(recortar)
kuyai yana (s.adj.) amante
kuyainin (s.adj.) su amante
kuyaj (s.adj.) amador
kuyaj (s.adj.) amante
kuyanakuy (v.) acariciarse
kuyanakuy (v.) amarse
kuyapayaku (s.) compasión
kuyapayaku (s.) misericordia
kuyapayakuy (v.) compadecerse
kuyapayakuy (s.) conmiserarse
kuyapayay (v.) compadecerse
kuyapayay (v.) compadecer
kuyasja (adj.) amado
kuyay (v.) amar
kuyay (v.) querer(amar)
kuyuchiy (v.) mover
kuyui (s.) movimiento
kuyuy (v.) mecer
kuyuy (v.) menear
kuyuy v.) mover
kuyuy v.) moverse
kuyuy (v.) retorcer (hilo)