- Z -

zambullir (v.) chulltiy
zambullirse (v.) chulltikuy
zambullir (v.) pulltiy
zambullirse (v.) pulltikuy
zampoña (s.) antara
zancudo (s.) wanwa
zandalia (s.) sejoi
zandalia (s.) sijuy
zanja (s.) yarja
zapato (s.) sejoi
zapato (s.) sijuy
zapatear (v.) tajtay
zigzag (adv.) tampi
zigzag (adv.) arwi
zigzageante (adj.) jenjo
zigzaguear (v.) tampiy
zigzaguear (v.) arwiy
zorrillo (s.) añas
zorrino (s.) añas
zorro (s.mf.) atoj
zorro (s.mf.) atuj
zorzal (s.) chiwako
zumbar (v.) wanway
zurdo(a) (adj.) ichuj
zurdo (adj.) lloje
zurdo (s.mf.) llojemaki