Autor: Maximiliano Duran

Nouveau

Wiñaipaj dadokuna Los dados eternos


Wiñaipaj dadokuna

Cesar Vallejo

Tikraj : M. Duran

Parispi, 2009

Manuel Gonzales Pradapaj.

Kai sonjo tiyachij jailliitam ,

jatun jamautachik, kusisja kallpawan

tajllawaj kaj.

Diosnii, wajachkanim kai kausasjai kausakusjaita ;

Tantaiki japirikusjaimanta pitukuni ;

kai wakcha jamutaj mituja

manam wajtaikipi ajayasja jarayakuichu :

mam jampaja ripujku Mariakuna kanchu !

Diosnii, runa kaptiikija

Kunanja yacharinkiman dios kaita;

Jamja , allí allinlla wiñaipaj kakuspa

Mana imatapas musiankichu kikiikipa rurasjaikiwan

Runam ichaja muchusunki : paimi dios kaj!

Kunanñataj laija ñawiikunapi nina rupai kaptin,

Jarjachapapi jina,

Diosnii, lliu napa weraikikunata kancharichinki,

Jinaspañataj mauka dadowan pukllasunchik

Ichapas, o! jam pukllaj! Tukui tiksiman

allin samita aypuikunki,

pisipasja ñawinkuna rikurikaikamunjaku,

iskai wañurij mitumanta rurasja askuna

Diosnii, kai mana uyarij tutañataj, yanarayaj tuta,

manaña pukllakuita atinkichu,

kai tiksi pachaja

kachkasja dadoñam jinaspapas ruiruyasjaña kallan

yanjampi kururakusjanmanta,

juk uchkuman chayaspallanña chairaj sayanja,

Jatu jatun panpakui uchkupi

LOS DADOS ETERNOS

Cesar Vallejo

Traducción al quechua: M. Duran

Paris, 2009

Para Manuel Gonzales Prada, esta

emoción bravía y selecta, una de las

que, con más entusiasmo, me ha aplau-

dido el gran maestro.

Dios mío, estoy llorando el sér que vivo;

me pesa haber tomádote tu pan;

pero este pobre barro pensativo

no es costra fermentada en tu costado:

¡tú no tienes Marías que se van!

Dios mío, si tú hubieras sido hombre,

hoy supieras ser Dios;

pero tú, que estuviste siempre bien,

no sientes nada de tu creación.

¡Y el hombre sí te sufre: el Dios es él!

Hoy que en mis ojos brujos hay candelas,

como en un condenado,

Dios mío, prenderás todas tus velas,

y jugaremos con el viejo dado.

Tal vez ¡oh jugador! al dar la suerte

del universo todo,

surgirán las ojeras de la Muerte,

como dos ases fúnebres de lodo.

Dios míos, y esta noche sorda, obscura,

ya no podrás jugar,

porque la Tierra

es un dado roído y ya redondo

a fuerza de rodar a la aventura,

que no puede parar sino en un hueco,

en el hueco de inmensa sepultura.